Skip to content

Privacy statement Your Workout

Dit privacy statement heeft betrekking op de diensten van Your Workout VOF, Ringelpoel 4, 4112 MA Beusichem, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66665841.

Bij het gebruik van onze diensten laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren slechts de gegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden. We achten de omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom verwerken en beveiligen we die gegevens met grote zorgvuldigheid. In deze privacy statement zijn we transparant over welke gegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Bij het verwerken van gegevens houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoewel je onze diensten ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG.

Deze privacy statement is dan ook voornamelijk bedoeld voor diegenen die onze diensten als particulier gebruiken.

De laatste wijzigingen in deze privacy statement hebben plaatsgevonden op 24-05-2018.

Om onze diensten en producten te gebruiken is het noodzakelijk om je eerst bij ons in te schrijven middels het inschrijfformulier. Wanneer de registratie succesvol is voltooid bewaren we de persoonsgegevens die door jou aan ons zijn verstrekt in ons online portaal. Wij maken gebruik van de online diensten van Virtuagym BV.

Gegevens worden bewaard voor o.a. facturatie, het leveren van een dienst (bijhouden van fysieke resultaten en trainingsschema’s) en om ondersteuning te bieden.

1.1. Inschrijven
We verzamelen de volgende gegevens wanneer je een inschrijving voltooid bij Your Workout:

 • Naam en achternaam, zodat we weten met wie we zaken doen
 • E-mailadres, zodat we contact met je kunnen opnemen via e-mail
 • Telefoonnummer, zodat we telefonisch contact met je kunnen opnemen
 • Adres, zodat we contact met je kunnen opnemen via de post
 • Factuuradres, als je liever hebt dat we facturen naar een ander adres sturen
 • Het door jouw gekozen product

1.2 Contact met ons
We verzamelen de volgende informatie wanneer je contact met ons opneemt via e-mail:

 • Je e-mailadres
 • De door jou verstrekte informatie in de e-mail

We verzamelen de volgende informatie wanneer je telefonisch contact met ons opneemt:

 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je voornaam en achternaam

We verzamelen de volgende informatie wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt:

 • Je voornaam en achternaam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres

De informatie die we verzamelen wordt gebruikt voor uiteenlopende zaken. Hieronder beschrijven we voor welke toepassingen we je gegevens gebruiken en met welk doel.

2.1. Klantenservice
Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier op onze website, dan bewaren wij deze berichten in ons beveiligde ticketsysteem. Dit wordt voor ons beheerd door Toon BV.

Ten eerste doen we dit zodat we je verzoek kunnen beantwoorden en verwerken, en ten tweede om je beter te kunnen helpen in de toekomst.

Naast het contact opnemen via e-mail heb je ook de mogelijkheid om telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer wij gebeld worden dan verschijnt je telefoonnummer en je naam (wanneer bekend) op onze telefoon. Hierdoor kunnen we snel zien wie er belt en wie we eventueel terug moeten bellen.

2.2. Opname van telefoongesprekken
Wij nemen geen telefoongesprekken op.

2.3. Verificatie door derden
Sommige informatie, zoals je adres en telefoonnummer, verifiëren we mogelijk met behulp van een derde partij.

Bij het aanmaken van een account vragen we om je adresgegevens en een optioneel factuuradres. Wanneer een adres in een van de velden wordt ingevoerd, dan wordt deze automatisch opgeslagen in Virtuagym.

Wij hebben met Virtuagym BV een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor wij kunnen garanderen dat gegevens in een beveiligde omgeving worden bewaard.

2.4. Het leveren van een dienst
Voor het vastleggen van een gebruikersprofiel in Virtuagym vragen en gebruiken we op zijn minst de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aangeschafte producten

Fysieke voortgangsregistratie
Om van onze klanten bij te houden of ze hun fysieke doelen halen houden wij een voortgangsregistratie bij. Wij houden de volgende gegevens bij (uitsluitend met toestemming van de klant):

 • Lengte
 • Lichaamsgewicht
 • Vetpercentage
 • Spiermassa
 • Vochtpercentage
 • Bloeddruk en hartslag in rust
 • Doelstellingen

Ook noteren wij trainingsschema’s en eventuele sportieve tests die wij afnemen om voortgang te bevorderen.

Door in te loggen in het persoonlijke portaal in Virtuagym kunnen onze klanten te allen tijde deze gegevens inzien en wijzigen.

2.5. Facturering
Om onze diensten te kunnen blijven aanbieden moeten we het gebruik ervan in rekening brengen. Om dit voor elkaar te krijgen schrijven wij een factuur uit, welke persoonsgegevens bevat. Om te voldoen aan de Nederlandse belastingwet bewaren wij onze facturen voor een periode van zeven jaar.

Mocht een factuur niet betaald worden dan zal deze via een incassobureau worden verhaald.

2.6. Externe communicatie
Als klant van Your Workout houden we je graag op de hoogte over de diensten die je afneemt, over nieuws waarvan we denken dat je het niet kan missen en hoe je het meeste haalt uit onze producten.

Nieuwsbrief
We bieden een nieuwsbrief aan voor degene die geïnteresseerd zijn in wat ons zoal bezig houdt. Het e-mailadres wat bij ons bekend is wordt automatisch, bij inschrijving, aan de lijst toegevoegd. Je kunt jezelf echter op elk moment aan- en afmelden via het control panel.

Bootcampmailing
Iedereen die bij ons aan Bootcamp/Hardlopen doet ontvangt wekelijks een e-mail met locatie- en trainersinformatie. Via een reply op deze e-mail kun je je aanmelden. Je kunt jezelf op elk moment aan- en afmelden via het control panel.

2.7. Interne communicatie
Onze medewerkers maken gebruik van e-mail en whatsapp voor onze interne communicatie en het bijhouden/overleg van de voortgang van onze klanten. Er wordt hierbij, waar mogelijk, bij voorkeur van e-mail gebruik gemaakt als medium voor informatieoverdracht, desalniettemin kent dit medium op dit vlak geen exclusiviteit.

2.8. Foutrapportage
Het kan voorkomen dat je tijdens een bezoek aan onze websites (your-workout.nl of Virtuagym app) een foutmelding tegenkomt.

Om ervoor te zorgen dat dergelijke foutmeldingen kunnen worden verholpen worden hier direct meldingen van gemaakt naar een externe hulpbron. Het kan voorkomen dat het IP adres en het e-mailadres van de gebruiker opgenomen wordt in de melding om analyse en oplossing te faciliteren.

2.9. Fraude en misbruik
In het geval van verdenking of bewijs van fraude of misbruik kunnen wij persoonlijke informatie overdragen aan de relevante autoriteiten.

We maken gebruik van tracking pixels om de gebruikerservaring te verbeteren en om onze marketingactiviteiten te optimaliseren.

3.1. Google Analytics
Op al onze websites gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt.

Google Analytics gebruiken we op de volgende pagina’s:

 • your-workout.nl – Alle pagina’s

Voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bovenaan dit document staat de laatste wijzigingsdatum vermeld. Bij significante wijzigingen zullen we onze klanten per e-mail, onze website of een van onze controlepanelen op de hoogte brengen.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen en/of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons op te nemen via: info@your-workout.nl of 06-12689173.

Bel nu
Gratis intake